Znieczulenie komputerowe

Znieczulenie komputerowe

W naszym gabinecie oferujemy bezbolesne komputerowe znieczulenie, gdzie anestetyk podawany jest pod kontrolą mikroprocesora mierzącego ciśnienie parcjalne w tkankach.

Eliminuje to wszelkiego rodzaju nieprzyjemne odczucia związane z podawaniem znieczulenia.