Chirurgia

Chirurgia

Wykonujemy pełen zakres zabiegów chirurgicznych (możliwych do przeprowadzenia w znieczuleniu miejscowym) tj.:

  • ekstrakcje (usuwanie) zębów
  • chirurgiczne usuwanie zębów zatrzymanych (w tym również „ósemek”)/ dłutowanie
  • odsłonięcie zębów zatrzymanych
  • wyłuszczenie torbieli tkanek miękkich i torbieli kości
  • resekcje, hemisekcje
  • nacięcie ropni
  • podcięcie wędzideł warg i języka
  • pogłębienie przedsionka jamy ustnej
  • regeneracje kości wyrostka zębodołowego
  • wszczepienie implantów