Radiowizjografia

Radiowizjografia

Zdjęcia rentgenowskie wykonane w gabinecie i zapisane w postaci cyfrowej pozwalają na:

  • szybką i dokładną ocenę uzębienia
  • zmniejszenie dawki promieniowania wielokrotnie w stosunku do konwencjonalnego zdjęcia rtg
  • gromadzenia danych i jeśli zajdzie taka potrzeba wielokrotnego ich odtwarzania